accattare


accattare
v. 1) lyp, kërkoj lëmoshë. 2) kërkoj me këmbëngulje.

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.